List of Papa Jack Love Quotes

List of Papa Jack Love Quotes

Tama nga ang sabi nila na parang layo lang ang pag-ibig, pero para sa akin, mayroon itong tatlong kumakatawan… Ang wagi, ang sawi, at ang nandaya…
Ang wagi ay maaring maging sawi and vice versa, ngunit ang nandaya ay kailanma’y hindi maaaring maging wagi, kailanman…

Maybe it’s not the right time to get back on what you’ve done to her/him, for he/she is in trauma…
Let her/him decide whether this thing would be erased on his/her mind…
Or he/she will go with someone whom he/she thinks is the right person that will make her/him complete…

Pigilan mo ang iyong sarili na mahalin ang taong pagmamay-ari na ng iba…
Ikaw ang magiging dahilan ng kanilang paghihiwalay, at sa pagtagal ng panahon ay ika’y kanyang hahanapin. Ngunit matatanto mong hindi mo na siya kailangan…

Ang pagmamahal, parang pag-aaral lang…
Kapag gumawa ka ng isang bagay na hindi mo pala alam, at agad-agad mong sinubukan, maari kang magkamali. It is a matter of train and error scheme…

Kung sa tingin mo ay nagkamali ka, Mali ka!!!
Dahil hindi lang ikaw ang taong nagkakamali sa mundong ito!!!
Hindi tayo perpekto para husgahan ang kamalian ng isang tao…
Masasabi mo bang mali siya kung tama ang desisyon niyang layuan ka?

Advertisements

One response to “List of Papa Jack Love Quotes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s